Foto: Eugeni Pons
Foto: Eugeni Pons
Foto: Eugeni Pons
Foto: Eugeni Pons
Foto: Hisao Suzuki
Carpa del restaurante Les Cols, Olot