Foto: Pep Sau
Fotos: Hisao Suzuki
Casa Horizonte, Vall de Bianya