Foto: Pep Sau
Photos: Hisao Suzuki
Horizon House, Vall de Bianya