Reserves RCR Bunka al Carrer Fontanella 21a Olot. Foto: Pep Sau