Fotos: Pep Sau
Grupo escolar Escuela del sol, Font Romeu. Francia