Fotos: Pep Sau
Grup escolar Escola del sol, Font Romeu. França