Fontdarquitectura, una biblioteca de reçerca de construcció

Aquesta biblioteca de productes, detalls constructius, materialitats i novetats és una eina en línia per interactuar amb la comunitat Fontdarquitectura. La pàgina web no vol ser només de consulta, sinó també té la intenció d’establir una dinàmica de recerca en els mitjans acadèmics.

Accedir a Fontdarquitectura: http://www.fontdarquitectura.com/

748 productes
7 fonamentacions
18 estructures
41 cobertes
41 tancaments-divisòries
53 aïllaments
107 revestiments
63 tancaments practicables
26 envidraments
172 instal·lacions
220 equipaments

125 materialitats
40 materialitats bàsiques
53 materialitats aplicades
33 materialitats suggerents

93 detalls
1 fonamentació
13 estructures
17 cobertes
14 tancaments
4 divisòries
6 revestiments
14 tancaments practicables
13 instal·lacions
9 equipaments