Fotograma: Le Volcan, la Forêt et les Architectes de Marie-France Michal-Kova i Marc Checinski

RCR
L’univers de la creativitat compartida

RCR és un projecte integrador l’origen del qual està en l’arquitectura però no es limita a ella com a disciplina i integra paisatge, disseny, art, pensament … i és també laboratori transversal per a les idees i espai cultural.

La força de l’arquitectura d’RCR resideix en la seva capacitat de transcendir les seves arrels amb un llenguatge universal que és el resultat d’una profunda recerca de l’essencial.

Aquesta essència emergeix per als seus fundadors, Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta, de la recerca del buit, d’un diàleg entre el lloc i l’arquitectura, però neix al mateix temps d’un diàleg creatiu, a la manera del jazz, en el qual es canvia el “jo” pel “nosaltres”.

Aquesta arquitectura, nascuda de la creativitat compartida, remet a valors i processos relacionals en tots els sentits i s’estén des d’aquesta lògica fora de la pròpia disciplina, amb una visió holística que abasta alguna cosa més gran que la mateixa arquitectura, que és la vida. I en la vida mateix assaja que els somnis són possibles.

Aquesta visió ha estat mereixedora del Premi Pritzker 2017, el Nobel de l’Arquitectura.