Crematori de Hofheide. Bèlgica. 2006 - 2013. Foto: Hisao Suzuki.

Aprendre del paisatge i del territori

“L’essència del saber de l’arquitectura de RCR radica en la capacitat de saber mirar i observar, interpretar i crear a partir del seu paisatge de La Garrotxa. Això els hi ha donat les eines per entendre i crear a qualsevol indret: natural o rural, urbá o metropolità.”

Josep Maria Montaner

149 obres i projectes
13% Cultural
6% Educatiu
16% Parcs i espais públics
40% Esports i activitats
15% Hotels i restaurants
43% Habitatges

Obra construïda
56% obra privada – 46% obra pública: un equilibri entre encàrrec públic i client privat

48 concursos
56 primers premis a l’obra
42 primers premis en concursos
12 primers premis construïts

Obra internacional
L’any 2006 inicia l’etapa predominantment internacional amb el primer premi en el concurs del Crematori de Hofheide a Bèlgica.