Crematori de Hofheide. Bèlgica. 2006 - 2013. Foto: Hisao Suzuki.

Aprendre del paisatge i del territori

“L’essència del saber de l’arquitectura de RCR radica en la capacitat de saber mirar i observar, interpretar i crear a partir del seu paisatge de La Garrotxa. Això els hi ha donat les eines per entendre i crear a qualsevol indret: natural o rural, urbá o metropolità.”

Josep Maria Montaner

149 obres i projectes
13% Cultural
6% Educatiu
16% Parcs i espais públics
40% Esports i activitats
15% Hotels i restaurants
43% Habitatges

Obra construïda
56% obra privada – 46% obra pública: un equilibri entre encàrrec públic i client privat

48 concursos
42 primers premis en concursos
12 primers premis construïts

Obra internacional
L’any 2006 s’inicia l’etapa predominantment internacional amb el primer premi en el concurs del Crematori de Hofheide a Bèlgica.