Foto: Sophie Mayer

Generositat i experiència

Aconsellar és un acte de generositat. Poso la meva experiència, la meva reflexió al servei d’algú que pregunta alguna cosa. Sense saber a quina distància i en quina mesura la resposta serà entesa, seguida, aplicada. És un acte que no construeix matèria però construeix possibilitats i obre camins i mirades: assenyala, il·lumina…

Conceptualitzar és un acte de cristal·lització d’idees. Quan les idees, informes (sense forma), gasoses, boiroses s’han d’atrapar per tal de decantar i precipitar, aquells desitjos i intuïcions, que portaran a l’enquadrament d’uns nous conceptes que emergeixen.