En el RCR Summer Workshop de Paisatge i Arquitectura es planteja aquest exercici per a donar llum al tema controvertit, espinós i sempre “sense sortida” del museu d’arquitectura (en aquest cas d’arquitectura catalana). Perquè ja sabem que l’arquitectura no és fotografia, l’arquitectura és espai viscut. Es proposa donar vida a les incomptables “sales” del museu d’arquitectura catalana en una xarxa territorial estructurada en diferents capes (situació, època, temàtica…) que les identifiqui i assenyali i que siguin presentades de manera homogènia, des dels propis espais arquitectònics i amb el suport de la xarxa de seus i subseus col·legials, tot gaudint i excel·lint els recursos de què disposen.