Versió de fusta. Alçat i perfil
Versió formigó

Iola
Banc per seure en unitats o en línia

Disseny: RCR Arquitectes
Empresa: Lagares Produccions de Disseny, SL
Material: Fusta de bolondo, formigó, fosa, resina
Dimensions: 50x50x50 cm