Mur/Muros
Instal·lació amb multiprojeccions sobre paper vegetal d’aiguades de tinta de RCR on la llum projectada a l’aire aspira a simular que és matèria, o matèria que aspira a dissoldre’s. Audiovisual d’Isaki Lacuesta.

RCR Arquitectes. Papers
Exposició
Arts Santa Mònica. Barcelona
19.05. – 13.09.2015