RCR. Obra sobre papel
[RCR. Obra sobre paper]
Exposició en el marc de Mextrópoli 2018
Centro Cultural El Rule. Ciutat de Mèxic, Méxic
18.03. – 06.05.2018

52 obres sobre paper i l’obra audiovisual “Moments de Silenci” de 6 peces audiovisuals de Hisao Suzuki i Júlia de Balle.