Guía de Arquitectura. Architectural Guide. La Garrotxa

Direcció & Producció: RCR Bunka Fundació Privada
Format: 297 x 420 mm
Format del full plegat: 150 x 60 mm
Suport: Estucat mat dues cares de 135 g/m2, impressió 4+4 tintes

© de l’edició: RCR Bunka Fundació Privada
© de les fotografies: els seus autors

Referència: A11-0007