PVP 16,00€

Facultat de Dret. Facultad de Derecho. Faculty of Law. Universitat de Girona

2011
Català / Castellà / Anglès
110 pàgines
Editat per la Universitat de Girona, Facultat de Dret amb el suport de RCR Bunka Fundació Privada

Textos: Josep Maria Montaner, Josep M. Fonalleras, Josep M. Nadal, Tünde Mikes, RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes
Traduccions: RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes, Evelyn Tavarelli, Servei de Llengües Modernes (UdG)
Fotografies: Eugeni Pons, Pep Sau, Hisao Suzuki
Disseny gràfic: RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes
Coordinació maqueta i impressió: Pep Sau

Tapa: Rústica
Enquadernació: Rústica cosida
Format: 230 x 270 mm
Interior: Paper estucat mat 170 g/m2
Impressió: 1+1 tintes i vernís fons mixte 2/c
Portada: Paper Rives Tradition Extrablanc 320 g/m2, fressada, imprès a 1+0 tintes
Impressió: Impremta Aubert

© de l’edició: Universitat de Girona, Facultat de Dret
© dels textos i les fotografies: Els seus autors
© de l’arquitectura: RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes

ISBN: 978-84-8458-353-0
Dipòsit legal: GI-361-2011