PVP 4,50€

Disponible botiga museu Soulages

Museu Soulages

Editat per RCR Bunka Fundació Privada

Format: 70 x 70 mm
Suport: Vinil imprès i laminat sobre imant flexible natural d’1,5 mm
Acabat: Envasat

© de l’edició: RCR Bunka Fundació Privada
© de la fotografia: Pep Sau

Ref. A-16-0105-3