Fotos: Hisao Suzuki
Parc de Pedra Tosca, Les Preses