La teoria del tot

En la física quàntica la teoria del tot explica i connecta en una sola tots els fenòmens físics coneguts, reforçant la idea de la connexió de totes les parts i la unitat de tot. En aquest sentit, al crear un espai és coherent pensar en tots els seus elements concebuts com una unitat.

Des d’aquesta filosofia, RCR ha desenvolupat dissenys de mobiliari, sanitaris, lluminàries, passamans i petits objectes en un punt d’intersecció de l’industrial i l’artesanal que neix del profund coneixement del material.

158 dissenys industrials
57 mobles
47 sanitaris
16 peces de mobiliari urbà 7 lluminàries
31 elements diversos

10 premis a el disseny
3 internacionals 7 nacionals

14 exposicions de disseny

42 miniatures de mobiliari
reproduccions de mobiliari escala 1:6

51 publicacions
24 publicacions especialitzades
15 publicacions no especialitzades
12 articles de premsa