Reserves RCR Bunka al carrer Fontanella 21 a Olot. Foto: Pep Sau

Dades del fundador
El fundador de RCR BUNKA fundació privada és RCR ARANDA PIGEM VILALTA ARQUITECTES SLP, societat limitada professional d’arquitectura, constituïda l’any 1998 i que està situada al carrer Fontanella núm. 26 de la ciutat d’Olot, amb Codi d’Identificació Fiscal núm. B-17.537.846.

Voluntat de constituir la fundació
Es vol establir un punt d’activitat cultural humanista independent lluny dels centres tradicionals de les grans ciutats, participant així de la descentralització de la cultura i en la formació de nous models d’intercanvi. Per tal de fomentar, comunicar i potenciar la valoració per l’arquitectura i el paisatge, les arts i la cultura a sectors cada vegada més amplis de la societat. I neix de l’arquitectura perquè aquesta és la que genera tots els espais per a la vida de l’home, i és l’art que coneixem.
L’activitat professional desplegada per RCR Aranda Pigem Vilalta ARQUITECTES al llarg de vint-i-cinc anys ha estat i és objecte d’una creixent valoració, tant a nivell de país i de l’estat espanyol com a nivell internacional. L’any 2005 van obtenir el Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya en l’apartat d’Arquitectura, l’any 2008 van ser nomenats Chevaliers de l’Ordre des Arts et des Lettres de la República Francesa, l’any 2010 Membres d’Honor del Institut Americà d’Arquitectes (AIA) i l’any 2012 Membres d’Honor Internacionals del Reial Institut Britànic d’Arquitectes (RIBA).
Les obres d’arquitectura construïdes en nombre important en aquests moments, l’arrelament de la seva obra en el paisatge lligat al caràcter del seu territori, enriqueix la memòria històrica d’aquest. El seu valor com a patrimoni d’interès general de país i en particular de la Garrotxa, en un moment on els canvis en la societat es produeixen de manera molt ràpida, porta a pensar en la necessitat i l’encert de vetllar per la conservació d’aquest patrimoni.
També el desplegament cada vegada més gran de l’activitat cultural associada al treball i l’activitat d’RCR (conferències, exposicions, publicacions, visites…) fa necessari cercar un mecanisme de coordinació independent del despatx d’arquitectura; en paral·lel a la idoneïtat de crear un fons i de gestionar-lo dels múltiples documents generats per l’activitat d’RCR compost per dibuixos, maquetes, fotografies, exfoliacions, prototipus de disseny… de continuada demanda de consulta per part de companys, alumnes i centres docents. I d’obrir la possibilitat de gestionar altres Fons Especials en el futur; el primer dels quals seria el de l’artista Jesús Vilalta i Güell, pare de Ramon Vilalta, donació prevista de la família Vilalta Pujol.

Dotació inicial
La dotació inicial en diners és de seixanta un mil vuit cents setanta cinc euros (61.875 €). Aportats pel fundador. S’adjunta l’annex nº1 de certificat del dipòsit bancari d’aquesta quantitat. Aquest import correspon a tots els premis rebuts per RCR ARQUITECTES amb dotació econòmica:

2001. 2n Premi Menhir: 3.000 €
2003. 2n Premi Menhir: 3.000 €
2005. 1r Premi Contracworld: 7.000 €
2005. Premi Nacional d’Arquitectura de la Generalitat: 18.000 €
2006. 1r Premi Contractworld: 7.000 €
2006. Premi Exaequo IV Premi Europeu de Paisatge Rosa Barba: 6.375 €
2008. 1r Premi Contractworld: 7.000 €
2008. 1r Premi Premis Lamp Lighting Solutions: 7.500 €
2009. 3r Premi Contractworld: 3.000 €