PVP 40,00€

Exfoliacions 1988-99 Aranda Pigem Vilalta

1999
Català
176 pàgines
Editat per Fundació Caixa de Girona

Textos: Josep Maria Montaner, Arcadi Calzada, Marc Checinski, RCR
Fotografies: Eugeni Pons, Marc Checinski, Enric Roca, Hisao Suzuki, Katsuhisa Kida, Arxiu RCR
Assessorament lingüístic: Teresa Planagumà
Disseny gràfic i coordinació: Miquel Subiràs, RCR

Tapa: Rústica
Enquadernació: Rústica cosida i encolada
Format: 270 x 240 mm
Impressió: Impremta Aubert

© de l’edició: Fundació Caixa de Girona
© dels textos i fotografies: Els seus autors

Dipòsit legal: GI-1044-99
ISBN: 84-922264-6-3