Foto: Hisao Suzuki
Foto: Eugeni Pons
Foto: Eugeni Pons
Foto: Eugeni Pons
Casa Mirador, Olot