En un equip multidisciplinari participem en unes jornades promogudes pel Ministeri de Medi Ambient francès per tal de debatre i proposar millores globals en territoris francesos menys afavorits i també assenyalant el camí d’actuacions puntuals, enteses com a fars, que ajudin en el camí de transformació.