Fer sorgir l’embrió de la idea per a un tram de costa, idíl·lic, cap al nord del Mar Roig, amb un clima més temperat que zones més al sud o més centrals d’Aràbia Saudita, per a un nou assentament que conjugui vida d’habitants que hi resideixin amb vida de visitants. És un equilibri territorial el que cal preservar que posa a la balança el desert i els seus wadis amb el mar ple de coralls. Per això s’aconsella la creació de petits nuclis de 2.000 persones per tal de no saturar, de manera irreversible, determinats punts el territori per sobre-implantació, consum d’energia, generació de residus, i establiment d’infraestructures de comunicació.