Des del 1989 assessorem per aconseguir que la vida i l’activitat en el sí del Parc Natural no s’aturin però que no malmetin el paisatge ni en facin un pessebre obsolet. Una actualització permanent a partir de comprendre les bases que han generat el llegat que ens ha arribat fins avui i que volem llegar, nosaltres també, amb plenitud i actualització de valors i sense reproduccions banals. Aconsellem a qui té necessitats d’actuació en la direcció de preservar la vàlua paisatgística del territori d’acord amb els criteris del planejament i d’acord amb el coneixement de l’existent, que el seu estudi va portar a la redacció i publicació del llibre “Les cases que no criden”.