Foto: Hisao Suzuki
Facultat de ciències jurídiques, Universitat de Girona, Girona