Espai Barberí i reserves Bunka

Duració: 1 hora
Idiomes: Català, castellà o anglès
Visites: prèvia reserva per correu electrònic: visites@rcrbunkafundacio.cat. Hem de consultar disponibilitat amb els nostres guies.

Condicions: Només s’admeten grups de fins a 12 persones. Els grups més nombrosos es dividiran en visites consecutives.

L’Espai Barberí és la seu d’RCR Arquitectes i per tant un lloc de treball i de concentració. Per això, preguem màxim respecte i silenci i abstenir-se de fotografiar en tot l’espai.

Transparència: La donació a la Fundació és una contribució a les activitats que desenvolupa, des de publicacions, exposicions, xerrades o tallers, així com a les pròpies visites. La Fundació estén, si així es sol·licita, un certificat de donació.

Ruta al conjunt Tossols Basil

Ruta guiada al pavelló del bany, a l’estadi d’atletisme i al parc de Pedra Tosca en grups sense limitació de visitants.

La ruta a l’obra publica d’RCR Arquitectes a l’àrea Tossols Basil apropa als visitants a la manera que RCR crea llocs a partir de la interpretació de programes específics en llocs concrets.

Tots tres trenquen la dicotomia paisatge i arquitectura i creen un espai seqüencial i cinemàtic, tractat de manera singular. Capten, mostren i atresoren la presència del temps gràcies a la interacció que es provoca entre la llum i els materials escollits, així com pel mateix material. La funció pública i social sorgeix d’interrelacionar el caràcter existencial i comunitari dels espais amb les seves funcions, creant espais propers, tàctils i perceptibles, ja que l’essència de cada intervenció és la matèria i els materials.

Duració: 3 hores, la ruta completa
Idiomes: Català, castellà o anglès
Visites: prèvia reserva per correu electrònic: visites@rcrbunkafundacio.cat. Hem de consultar disponibilitat amb els nostres guies.

Condicions: En grups sense limitació de visitants. I també es poden escollir només dues obres en funció del temps i la inquietud.

Transparència: La donació a la Fundació és una contribució a les activitats que desenvolupa, des de publicacions, exposicions, xerrades o tallers, així com a les pròpies visites. La Fundació estén, si així es sol·licita, un certificat de donació.

Ruta al parc de Pedra Tosca

Accés i itinerari a un espai protegit
Projecte 1997-2002. Obra 2003-04
Ajuntament de Les Preses
250 ha

Al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa a Les Preses, prop d’Olot, hi ha un lloc molt especial, un mar de roques, producte de la colada basàltica del volcà Croscat i una feixuga tasca de l’home en la seva lluita per aconseguir un miserable troç de terra per cultivar, anivellant i aïllant parcel·les tot acumulant les roques, pedres i escòries en amplis murs, túmuls i barraques. La seva rugositat morfològica i tàctil reté la percepció. El projecte intenta potenciar la singularitat d’aquest paisatge i activar el factor sorpresa en el seu descobriment. Una línia estreta a traços, en acer, et permet recórrer l’espai, i l’acer, en determinats episodis, subjecta els túmuls que es creuen. La forma trencada de les línies d’acer es contraposa a les orondes masses rocoses i estableix noves clarianes en actes inicials i intermedis.

Duració: 1 hora
Idiomes: Català, castellà o anglès
Visites: prèvia reserva per correu electrònic: visites@rcrbunkafundacio.cat. Hem de consultar disponibilitat amb els nostres guies.

Condicions: En grups sense limitació de visitants.

Transparència: La donació a la Fundació és una contribució a les activitats que desenvolupa, des de publicacions, exposicions, xerrades o tallers, així com a les pròpies visites. La Fundació estén, si així es sol·licita, un certificat de donació.

Ruta a l’estadi d’atletisme Tossols Basil

Pista i jocs
Projecte 1991. Obra 1999-2000
Accés i serveis
Projecte 2009. Obra 2009-11
Ajuntament d’Olot / Consell Català de l’Esport. Generalitat de Catalunya
Àrea 67.693 m². Camp d’atletisme 14.900 m². Equipament 865,95 m²

Emplaçada en un entorn natural, aquesta pista d’atletisme permet emfazitzar els valors paisatgístics existents i apropar les carreres atlètiques a la natura. La pista s’implanta en una clariana de bosc de roure de fulla gran. Bosc contigu, bosc a distància i bosc allunyat són les relacions que s’estableixen entre la pista i el bosc, potenciant les grades com a bancals petits o com a talussos entre clarianes.

El seu equipament, a més de contenir les dependències funcionals, s’interrelaciona amb l’extensió dels murs, els talussos i les rampes que formalitzen el pendent des de l’accés fins a la pista; és la gran porta que es dirigeix cap a les carreres, filtre entre l’urbà i la natura. Porta que és una gran coberta suspesa per dos murs ortogonals, en un dels quals es recolza un tancament de vidre per no trencar la continuïtat visual, o per arreplegar el reflex d’un bosc que ha determinat tota l’actuació.

Duració: 1 hora
Idiomes: Català, castellà o anglès
Visites: prèvia reserva per correu electrònic: visites@rcrbunkafundacio.cat. Hem de consultar disponibilitat amb els nostres guies.

Condicions: En grups sense limitació de visitants.

Transparència: La donació a la Fundació és una contribució a les activitats que desenvolupa, des de publicacions, exposicions, xerrades o tallers, així com a les pròpies visites. La Fundació estén, si així es sol·licita, un certificat de donació.

Ruta al Pavelló del bany Tossols Basil

Equipament fluvial de servei
Projecte 1995. Obra 1998
Ajuntament d’Olot / Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
50 m²

El riu flueix, la ribera l’acompanya i els rierols desemboquen. Fluir des del platanar; acompanyar des de la ribera i desembocar des de la vessant, són els motius que decideixen la voluntat de ser del pavelló. Una voluntat intrínseca que no pot ser una altra: La materialització proporcionada i coherent d’una idea.

Duració: 1 hora
Idiomes: Català, castellà o anglès
Visites: prèvia reserva per correu electrònic: visites@rcrbunkafundacio.cat. Hem de consultar disponibilitat amb els nostres guies.

Condicions: En grups sense limitació de visitants.

Transparència: La donació a la Fundació és una contribució a les activitats que desenvolupa, des de publicacions, exposicions, xerrades o tallers, així com a les pròpies visites. La Fundació estén, si així es sol·licita, un certificat de donació.